Η διόρθωση των αμετρωπιών (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός), γίνεται με τη χρήση ειδικού τύπου (excimer) laser στην επιφάνεια του ματιού (κερατοειδής). Η πιο συχνή μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η lasik, κατά την οποία διενεργείται μια τομή στον κερατοειδή, σχηματίζεται και ανασηκώνεται ένας κρημνός και το laser γίνεται στον εκτεθειμένο ιστό. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η ταχεία ανάρρωση με ελάχιστα έως καθόλου ενοχλήματα. Τελευταία, η τομή γίνεται ευκολότερα και πιο προβλέψιμα με τη χρήση του femto-second laser. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδείκνυται ή προτιμάται η PRK ως μέθοδος διενέργειας του laser. Σε αυτήν, το laser λαμβάνει χώρα σχεδόν απευθείας πάνω στο μάτι (κερατοειδή).